Historia Banku Spółdzielczego w Lipsku

            Historia Banku Spółdzielczego w Lipsku sięga roku 1917, w którym to został zarejestrowany w Byłej Cesarskiej i Królewskiej Komendzie Powiatowej w Wierzbniku w dniu 18.08.1917r. statut „Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Lipsku”. W roku 1925 Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe otrzymuje nazwę „Kasa Spółdzielcza w Lipsku   z odpowiedzialnością nieograniczoną”.
            W roku 1950 na podstawie Zarządzenia Ministra Skarbu połączono i przekształcono Kasę Spółdzielczą w Lipsku, Kasę Stefczyka w Solcu nad Wisłą i Krępie Kościelnej na „Gminną Kasę Spółdzielczą w Lipsku”. W kwietniu 1960r. weszła w życie ustawa o prawie bankowym, która uprawniła kasy spółdzielcze do używania nazwy „bank” z dodatkiem „spółdzielczy”. Walne Zebranie Przedstawicieli w 1961 roku podjęło uchwałę o zmianie nazwy na „Bank Spółdzielczy w Lipsku”.
           
Przełomowym okresem dla bankowości spółdzielczej w Polsce, a tym samym dla Banku Spółdzielczego w Lipsku, była ustawa z 12.06.1975r. o Prawie bankowym na mocy której banki spółdzielcze zobligowane zostały do zrzeszenia się w Banku Gospodarki Żywnościowej powstałym od 01.07.1975r., który pełnił funkcję centrali i lustracji.
           
Do zakresu działalności banku oprócz już wykonywanej tj kredytowania rolnictwa indywidualnego, rzemiosła i ludności, gromadzenia wkładów oszczędnościowych na różnego rodzaju książeczkach oszczędnościowych, obsługi kasowej jednostek gospodarki uspołecznionej związanych z rolnictwem (mleczarni, gminnych spółdzielni, POM, SKR, spółek wodnych itp.) ewidencji wartości skupu płodów rolnych dla potrzeb emerytalnych i rentowych powierzono także sprzedaż nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz pośrednictwo w obrocie międzysąsiedzkim oraz prywatnym, pomiędzy rolnikami a gospodarstwami uspołecznionymi.
           
Po wejściu w życie ustawy o restrukturyzacji Banków Spółdzielczych i BGŻ z dn.24.06.1994 banki zostały zobowiązane do przyjęcia nowych statutów i zrzeszenia się z bankami regionalnymi .
           
Bank Spółdzielczy w Lipsku zrzeszył się z Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie.
           
Bank Spółdzielczy w Lipsku do roku 2008 działał na terenie dwóch gmin tj gminy Lipsko i gminy Solec nad Wisłą a od 30.07.2008 na terenie gminy Bałtów.
           
Centrala Banku do dnia 11-05-2016 mieściła się w Lipsku przy ul. Sandomierskiej 8 we własnym budynku – wybudowanym w roku 1965 kiedy Dyrektorem był Pan Roman Szczygieł. Od dnia 11-05-2016 Centrala Banku znajduję się w nowo wybudowanym budynku przy ulicy 1 Maja 23.
           
W roku 1986 został wybudowany budynek dla Oddziału Banku w Solcu nad Wisłą z inicjatywy Zarządu , którego prezesem była Pani Marianna Kawałek.
           
W trosce o sprawną obsługę klientów w 2005 roku został uruchomiony Punkt Kasowy w wynajmowanym lokalu przy ul. 1 Maja.
           
Dla rozszerzenia terenu działania, zdobycia nowego rynku oraz pozyskania nowych klientów a tym samym dla osiągnięcia większych zysków w lipcu 2008r. oddano do użytku nowo wybudowany budynek dla Oddziału Banku w Bałtowie.
           
Bank Spółdzielczy w Lipsku oferuje swoje produkty głównie małym i średnim przedsiębiorcom, rolnikom, osobom fizycznym i jednostek samorządu terytorialnego. Obsługuje kilka tysięcy klientów. Placówki dostosowane są do potrzeb banku i zapewniają efektywną obsługę klientów.
           
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów Zarząd Banku uruchomił w każdym Oddziale Banku oraz w Lipsku przy ul. Rynek bankomaty.
           
Oferujemy Klientom konta internetowe, usługi Home Banking, karty bankomatowe, usługi Wester Union.
           
Świadcząc szeroki i złożony rodzaj usług Bank Spółdzielczy w Lipsku nie zatracił jednak charakteru społecznego i spółdzielczego działania.
           
Rada i Zarząd Banku aktywnie się włącza w działalność społeczną i kulturalną na terenie powiatu lipskiego i nie tylko.
           
Działalnością Banku kieruje Zarząd w składzie: Marlena Kolenda - Prezes, Małgorzata Kalinowska - Zastępca Prezesa Główny Księgowy oraz Łukasz Sobólski – Członek Zarządu.
           
Rada Nadzorcza Banku składa się z 6 osób, której przewodniczy Pan Eugeniusz Lasota.

Zarząd Banku Spółdzielczego w LipskuO BANKU

Historia
Rada i Zarząd
Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków
Informacje dodatkowe
Gwarancje BFG

TABELE

Tabela oprocentowania
Taryfa prowizji i opłat
OFERTA

Osoby fizyczne
Przedsiębiorcy
RolnicyBANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Internet Banking
Aplikacja mobilna
SMS Banking
Karty płatnicze
3D Secure
PRZYDATNE LINKI

Kontakt

Bankomaty
Invoobill
Western Union
Płatności zagraniczne
Przenoszenie rachunku
SGB ID
Profil Zaufany

SGB ID
Pacjent.gov.pl

PSD2

Do pobrania
INFORMACJE

Zastrzeganie, aktywacja kart płatniczych, 3D Secure:
    
800 888 888
61 647 28 46


Kod SWIFT:
GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
666 345 254