Informacje dodatkowePolityka informacyjna w Banku:

Polityka ładu korporacyjnego
Uchwała nr 16/2023 w sprawie oceny stosowania polityki ładu korporacyjnego
Polityka informacyjna
Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Lipsku
Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego   Struktura organizacyjna
Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Lipsku.
Informacja Banku Spółdzielczego w Lipsku wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe.
Pozostałe informacje

Informacja Banku Spółdzielczego w Lipsku wynikająca z 111b ustawy Prawo bankowe.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Z dniem 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Głównym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

W związku z tym, chcemy Cię poinformować, że należycie dbamy o Twoją prywatność, a Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.

W Banku został powołany Inspektor Ochrony Danych - Pani Katarzyna Świderska, e-mail: iod@bslipsko.pl

Przeczytaj komunikat RODO.


Raporty roczne


2016
Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
Sprawozdanie Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z działalności w 2016 rok.
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2016 rok.


2017
Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
Sprawozdanie z dzialalności Banku Spóldzielczego w Lipsku za 2017 rok.
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2017 rok.


2018
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok.
Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Banku Spóldzielczego w Lipsku za 2018 rok.
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2018 rok.


2019
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Banku Spóldzielczego w Lipsku za 2019 rok.
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2019 rok.
Informacja z zakresu profilu ryzyka i adekwatnosci kapitałowej podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31-12-2019 r.


2020
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Banku Spóldzielczego w Lipsku za 2020 rok.
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2020 rok.
Informacja z zakresu profilu ryzyka i adekwatnosci kapitałowej podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31-12-2020 r.


2021
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.
Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Banku Spóldzielczego w Lipsku za 2021 rok.
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2021 rok.
Informacja z zakresu profilu ryzyka i adekwatnosci kapitałowej podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31-12-2021 r.


2022
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.
Sprawozdanie Zarządu z dzialalności Banku Spóldzielczego w Lipsku za 2022 rok.
Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta za 2022 rok.
Informacja z zakresu profilu ryzyka i adekwatnosci kapitałowej podlegająca ujawnieniu wg stanu na dzień 31-12-2022 r.


O BANKU

Historia
Rada i Zarząd
Statut Banku
Zasady składania reklamacji, skarg i wniosków
Informacje dodatkowe
Wskaźniki referencyjne
Gwarancje BFG

TABELE

Tabela oprocentowania
Taryfa prowizji i opłat
OFERTA

Osoby fizyczne
Przedsiębiorcy
RolnicyBANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Internet Banking
Aplikacja mobilna
SMS Banking
Karty płatnicze
3D Secure
PRZYDATNE LINKI

Kontakt

Doładowania telefonów
Bankomaty
Invoobill
Western Union
Płatności zagraniczne
Przenoszenie rachunku
SGB ID
Profil Zaufany

SGB ID
Pacjent.gov.pl

PSD2

Do pobrania
INFORMACJE

Zastrzeganie, aktywacja kart płatniczych, 3D Secure:
    
800 888 888
61 647 28 46


Kod SWIFT:
GBWCPLPP

Blokowanie dostępu do Internet Bankingu
sms o treści
BI#identyfikator#PESEL
na numer telefonu
666 345 254